-->

Lirik Lagu Doel Sumbang - Awewe Sapi Daging

Advertisemen
 Awewe Sapi Daging
Artist: Doel Sumbang

LYRICS
Aya awewe jaman ayeuna
Ngaku awewe modern
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki

Cenah emansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Bisnis beurang peuting
Bisnis naon duka teh teuing

Salaki di imah
Ngajaga tulak panto
Anakna diasuh
Cukup ku suster jeung babu

Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah
Ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup wae
Emas berlian renceum ngaku bati tina bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak

Awewe nu kieu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut emansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad

Aya awewe jaman ayeuna
Ngaku awewe modern
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki

Cenah emansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Bisnis teu beurang teu peuting
Bisnis naon duka teh teuing
Salaki di imah
Ngajaga tulak panto
Anak diasuh
Cukup ku suster jeung babu

Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah
Ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae
Emas berlian renceum pajar ngaku tina bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak

Awewe nu kitu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut emansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad

Awewe nu kitu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut emansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad nyai....

Awewe nu kieu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut emansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad

Awewe nu kieu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut emansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad
☆☆☆
Advertisemen